Brand >> IRESS
Press Releases
Dec 12, 2013 10:00 HKT
吉隆坡,马来西亚 -Media OutReach- 2013年12月12日 -- 作为资本市场、财富和抵押管理系统国际主导供应商,IRESS宣布它已经成功地向肯纳格投资银行有限公司("KIBB")...... More
Dec 12, 2013 10:00 HKT
吉隆坡,馬來西亞-Media OutReach-2013年12月12日-- 作為資本市場、財富和抵押管理系統國際主導供應商,IRESS宣布它已經成功地向肯納格投資銀行有限公司("KIBB") 財富管理部門交付了集成技術解決方案。該集成技術解決方案支持KIBB新一代財富管理平台-- KENWRAP的安裝啟用。...... More
Dec 12, 2013 10:00 HKT
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย -Media OutReach- 12 ธันวาคม 2556 - IRESS, ผู้จัดจำหน่ายระหว่างประเทศชั้นนำของระบบการจัดการตลาดทุน สินทรัพย์ และการจำนอง...... More
Dec 12, 2013 10:00 HKT
KUALA LUMPUR, MALAYSIA-Media OutReach- 12/12/2013 - IRESS, một nhà cung cấp quốc tế hàng đầu các hệ thống quản lí tài sản bảo đảm và tài sản, thị trường vốn,...... More
Dec 12, 2013 10:00 HKT
KUALA LUMPUR, MALAYSIA-Media OutReach- 12 Des 2013 - IRESS, pemasok internasional yang terdepan untuk pasar modal, sistem pengelolaan kekayaan dan hipotek,...... More
Dec 12, 2013 10:00 HKT
KUALA LUMPUR, Malaysia--Media OutReach-- 12 DECEMBER 2013 -- IRESS, a leading international supplier of capital markets, wealth and mortgage management...... More