Brand >> Arrow Electronics
Photo
Simon Yu, president of Arrow's Asia-Pacific components business (right)and Francis Lau, director of Nikko Group announced collaboration to develop IoT-based real-time monitoring device for raising lift safety standards
Press Releases
Jan 30, 2019 17:30 HKT
香港,中国 - Media OutReach - 2019年1月30日 - 全球科技解决方案供应商艾睿电子(Arrow Electronics)...... More
Jan 30, 2019 17:30 HKT
香港,中國 - Media OutReach - 2019年1月30日 - 全球科技解決方案供應商艾睿電子(Arrow Electronics)今天宣布為本港升降機服務供應商日韓力建集團提供物聯網 (IoT)...... More
Jan 30, 2019 17:30 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - January 30, 2019 - Global technology-solutions provider, Arrow Electronics today announced that it...... More
Jan 09, 2019 11:25 HKT
香港,中国 - Media OutReach - 2019年1月9日 - 全球技术解决方案公司艾睿电子于美国拉斯韦加斯2019年"美国消费性电子展"上展示初创公司成功案例和工程师实验室,实践为创造、制造和管理未来技术的创新者和工程师提供顶尖设计工具,...... More
Jan 09, 2019 11:25 HKT
香港,中國 - Media OutReach - 2019年1月9日 -...... More
Jan 09, 2019 11:25 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - January 9, 2019 - Global technology-solutions provider, Arrow Electronics is showcasing successful startup...... More
Nov 28, 2018 15:00 HKT
BANGKOK, THAILAND - Media OutReach - November 28, 2018 - Global technology-solutions provider Arrow Electronics today hosted an internet...... More
Nov 16, 2018 11:20 HKT
SEOUL, KOREA - Media OutReach - November 16, 2018 - Global technology solutions provider Arrow Electronics, Inc., has been awarded "Great Place to Work for...... More
Oct 26, 2018 12:40 HKT
香港,中国 - Media OutReach - 2018年10月26日 - 全球技术解决方案公司艾睿电子今日宣布荣获HR...... More
Oct 26, 2018 12:40 HKT
香港,中國 - Media OutReach - 2018年10月26日 - 全球技術解決方案公司艾睿電子今日宣佈榮獲HR...... More
Oct 26, 2018 12:40 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - October 26, 2018 - Global technology solutions provider Arrow Electronics, Inc., today announced that it has...... More
Oct 19, 2018 16:30 HKT
SINGAPORE - Media OutReach - October 19, 2018 - Global technology solutions provider Arrow Electronics, Inc. today signed a memorandum of...... More
Oct 12, 2018 15:45 HKT
今日在香港科学园举行的"艾睿电子边缘运算的人工智能研讨会和工作坊"汇聚企业、开发者及学术界精英 共同探讨边缘计算与端侧人工智能的潜力及应用   香港,中国 - Media OutReach - 2018年10月12日 -...... More
Oct 12, 2018 15:45 HKT
今日在香港科學園舉行的「艾睿電子邊緣運算的人工智能研討會和工作坊」匯聚企業、開發者及學術界精英 共同探討邊緣計算與端側人工智能的潛力及應用   香港,中國 - Media OutReach - 2018年10月12日 -...... More
Oct 12, 2018 15:45 HKT
Enterprises, developers and academies join forces in "Arrow Edge Computing Seminar" to discuss potentials and applications in AI Edge today at Hong Kong...... More
Apr 30, 2018 15:20 HKT
香港,中国 - Media OutReach - 2018年4月30日 - 全球技术解决方案公司艾睿电子今日宣布荣获HR Asia香港区"2018年亚洲最佳企业雇主"奖项。艾睿电子在去年12月同样获得HR...... More
Apr 30, 2018 15:20 HKT
香港,中國 - Media OutReach - 2018年4月30日 - 全球技術解決方案公司艾睿電子今日宣佈榮獲HR Asia香港區「2018年亞洲最佳企業僱主」獎項。艾睿電子在去年12月同樣獲得HR...... More
Apr 30, 2018 15:20 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - April 30, 2018 - Global technology solutions provider Arrow Electronics, Inc., today announced that it has been named to...... More
Apr 26, 2018 12:15 HKT
TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM -  Media OutReach - Ngày 26/4/2018 -  Công ty cung cấp giải pháp công nghệ toàn cầu Arrow Electronics đã tổ chức cuộc hội...... More
Apr 26, 2018 12:15 HKT
HO CHI MINH CITY, VIETNAM - Media OutReach - April 26, 2018 - Global technology-solutions provider Arrow Electronics hosted an internet of things (IoT)...... More
Mar 22, 2018 10:00 HKT
SINGAPORE - Media OutReach - March 22, 2018 - Global technology-solutions provider Arrow Electronics is introducing its cloud-based energy management...... More
Mar 14, 2018 17:45 HKT
艾睿电子2018年深圳创科论坛及解决方案展示会   香港,中国 - Media OutReach - 2018年3月14日 -...... More
Mar 14, 2018 17:45 HKT
艾睿電子2018年深圳創科論壇及解決方案展示會 香港,中國 - Media OutReach - 2018年3月14日 -...... More
Mar 14, 2018 17:45 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - March 14, 2017 - Global technology-solutions provider Arrow Electronics today hosted its annual "Arrow Technology...... More
Jan 30, 2018 08:00 HKT
서울 - Media OutReach - January 30, 2018 - 애로우 일렉트로닉스(Arrow Electronics, Inc.)가 오는 1월 30일 서울에서 열리는 Microsoft IoT in Action 행사에 참가한다고 발표했다. 애로우는 Microsoft IoT...... More
Jan 30, 2018 08:00 HKT
SEOUL, KOREA - Media OutReach - January 30, 2018 - Global technology-solutions provider Arrow Electronics, Inc. today announced that it will participate...... More
Dec 22, 2017 11:00 HKT
SINGAPORE - Media OutReach - December 22, 2017 - Global technology solutions provider Arrow Electronics, Inc., today announced that it has been named as one...... More
Dec 20, 2017 12:00 HKT
香港,中国 - Media OutReach - 2017年12月20日 - 全球技术解决方案公司艾睿电子宣布其首届中国创意设计大赛(China InnoDesign Contest)...... More
Dec 20, 2017 12:00 HKT
香港,中國 - Media OutReach - 2017年12月20日 - 全球技術解決方案公司艾睿電子宣佈其首屆中國創意設計大賽(China InnoDesign Contest)...... More
Dec 20, 2017 12:00 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - Dec 20, 2017 - Global technology-solutions provider Arrow Electronics announced winners of its inaugural China InnoDesign...... More
Nov 15, 2017 16:00 HKT
BANGALORE, INDIA - Media OutReach - NOVEMBER 15, 2017 - Global technology-solutions provider Arrow Electronics, Inc. (NYSE: ARW) announced that it will join...... More
Oct 25, 2017 12:30 HKT
HÀ NỘI, VIỆT NAM - Media OutReach - NGÀY 25/10/2017 - Arrow Electronics, Inc. (NYSE: ARW) và VIoTA đã đồng tổ chức triển lãm và hội thảo công nghệ về Kết nối...... More
Oct 24, 2017 12:00 HKT
HANOI, VIETNAM - Media OutReach - OCTOBER 24 2017 - Arrow Electronics, Inc. (NYSE: ARW) and the Vietnam IoT Alliance co-hosted an internet of things (IoT)...... More
Oct 12, 2017 12:00 HKT
Arrow executive to deliver keynote speech at NICE Expo about the sensor-to-sunset solution enabling startups to enter the market more quickly and...... More
Sep 05, 2017 09:00 HKT
- 与香港科技园携手建立传感器测试平台 加速智慧城市及物联网发展 -
香港,中国 - Media OutReach - 2017年9月5日 - 艾睿电子(NYSE:ARW)今天宣布扩充其香港的"艾睿电子技术应用工作间"(Arrow Open Lab),为香港科学园全新传感器测试平台(Sensor Hub)提供Sensor-to-Cloud-to-Analytics 物联网...... More
Sep 05, 2017 09:00 HKT
- 與香港科技園攜手建立傳感器測試平台 加速智慧城市及物聯網發展 -
香港,中國 - Media OutReach - 2017年9月5日 - 艾睿電子(NYSE:ARW)今天宣佈擴充其香港的「艾睿電子技術應用工作間」(Arrow Open...... More
Sep 05, 2017 09:00 HKT
- In collaboration with Hong Kong Science and Technology Park, the Sensor Hub will fuel Smart City and IoT innovation -
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - SEPTEMBER 5, 2017 - Arrow Electronics, Inc. (NYSE: ARW) today announced the expansion of its Arrow Open Lab in Hong Kong,...... More
Aug 01, 2017 11:00 HKT
大赛与IBM和Indiegogo共同组织,旨在鼓励物联网行业创业创新
深圳,中国 - Media OutReach - 2017年8月 1日 - 艾睿电子(NYSE:ARW)今天宣布启动2017中国创意设计大赛(2017 China InnoDesign...... More
Aug 01, 2017 11:00 HKT
大賽與IBM和Indiegogo共同組織,旨在鼓勵物聯網行業創業創新
深圳,中國 - Media OutReach - 2017年8月 1日 - 艾睿電子(NYSE:ARW)今天宣佈啟動2017中國創意設計大賽(2017 China InnoDesign...... More
Aug 01, 2017 11:00 HKT
Co-organized with IBM and Indiegogo, the contest is set to encourage startup innovation in IoT
SHENZHEN, CHINA - Media OutReach - Aug 1, 2017 - Arrow Electronics, Inc. (NYSE: ARW) today announced the 2017 China InnoDesign Contest. Under the theme of...... More
Jul 24, 2017 16:00 HKT
HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC - Media OutReach - 24/07/2017 - Hôm nay, Công ty Arrow Electronics, Inc., (NYSE: ARW) thông báo đã tích hợp nền tảng Watson...... More
Jul 19, 2017 15:00 HKT
香港,中国 - Media OutReach -  2017年7月19日 - 艾睿电子(NYSE:ARW)今天宣布,将融合IBM Watson IoT...... More
Jul 19, 2017 15:00 HKT
香港,中國 - Media OutReach - 2017年7月19日 - 艾睿電子(NYSE:ARW)今天宣佈,將融合IBM Watson IoT...... More
Jul 19, 2017 15:00 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - July 19, 2017 - Arrow Electronics, Inc., (NYSE: ARW) today announced that it has integrated IBM's Watson Internet of...... More
Jun 15, 2017 15:00 HKT
创新Lean and Six Sigma持续流程改善方法优化供应链管理
香港,中国 - Media OutReach - 2017年6月15日 - 艾睿电子(NYSE:ARW)今日宣布在香港及马来西亚的两个主要物流管理中心,启动获奖的Lean and Six...... More
Jun 15, 2017 15:00 HKT
創新Lean and Six Sigma持續流程改善方法優化供應鏈管理
香港,中國 - Media OutReach - 2017年6月15日 - 艾睿電子(NYSE:ARW)今日宣佈在香港及馬來西亞的兩個主要物流管理中心,啟動獲獎的Lean and Six...... More
Jun 15, 2017 15:00 HKT
Innovative Lean and Six Sigma continuous process-improvement initiatives that guide innovation forward in the technology supply chain
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - JUNE 15, 2017 - Arrow Electronics, Inc. (NYSE: ARW) today announced the deployment of its award-winning Lean and Six...... More
Jun 13, 2017 18:00 HKT
Thành phố thông minh, nhà thông minh, drone thông minh và công nghệ cảm biến radar nền tảng sáng tạo về IoT
Hồ Chí Minh, Việt Nam - Media OutReach - 13 tháng 06 năm 2017 - Arrow Electronics, Inc., hôm nay đã công bố sẽ hợp tác cùng với Infineon Technologies, công...... More
Jun 13, 2017 15:00 HKT
Smart city, and smart home, smart drone, and radar-based sensing technologies foster IoT innovations
Ho Chi Minh, Vietnam - Media OutReach - June 13, 2017 - Arrow Electronics, Inc., today announced that it will co-host a seminar and an exhibition with...... More
May 31, 2017 16:30 HKT
ฮ่องกง ประเทศจีน - Media OutReach - 31 พฤษภาคม 2560 - วันนี้ บริษัท Arrow Electronics จำกัด (ชื่อในตลาดหุ้นนิวยอร์ค: ARW) ประกาศความร่วมมือกับ AIRmaker...... More
May 31, 2017 16:30 HKT
HỒNG KÔNG, Trung Quốc - Media OutReach - 31 tháng 5 năm 2017 - Arrow Electronics, Inc., (NYSE: ARW) hôm nay đã công bố mối quan hệ hợp tác với AIRmaker, một...... More
May 29, 2017 15:30 HKT
香港,中国 - Media OutReach - 2017年5月29日 -...... More
May 29, 2017 15:30 HKT
香港,中國 - Media OutReach - 2017年5月29日 - 艾睿電子公司 (NYSE:ARW) 今天宣佈,與新加坡的物聯網 (IoT)...... More
May 29, 2017 15:30 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - May 29, 2017 - Arrow Electronics, Inc., (NYSE: ARW) today announced its collaboration with AIRmaker, a Singapore-based...... More
May 25, 2017 11:00 HKT
香港,中国 - Media OutReach - 2017年5月25日 -...... More
May 25, 2017 11:00 HKT
香港,中國 - Media OutReach - 2017年5月25日 -...... More
May 25, 2017 11:00 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - 25 May 2017 - Arrow Electronics, Inc. (NYSE: ARW) announced that Arrow Asia Pac Ltd., has been awarded "5 Years Plus...... More
Mar 15, 2017 17:30 HKT
香港,中国 - Media OutReach - 2017年3 月 15 日 -艾睿电子 (NYSE:ARW) 今天在深圳举办了一场物联网创新展览会 ,旨在提供平台让香港初创公司与中国科技企业交流汇聚。该活动吸引了超过 500...... More
Mar 15, 2017 17:30 HKT
香港,中國 - Media OutReach - 2017年3 月 15 日 -...... More
Mar 15, 2017 17:30 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - March 15, 2017 - Arrow Electronics, Inc., (NYSE: ARW) today held an Internet of Things (IoT) Innovations event in...... More
Feb 20, 2017 10:30 HKT
科罗拉多百州年市 - Media OutReach - 2017年2月20日 - 今天,艾睿电子 (NYSE: ARW) 连续第17年被《财富》杂志评为...... More
Feb 20, 2017 10:30 HKT
科羅拉多百州年市 - Media OutReach - 2017年2月20日 - 今天,艾睿電子 (NYSE: ARW) 連續第17年被《財富》雜誌評為...... More
Feb 17, 2017 10:30 HKT
CENTENNIAL, Colo. - Media OutReach - Feb 17, 2017 - FORTUNE today named Arrow Electronics, Inc. (NYSE: ARW) to its "World's Most Admired Companies" list for...... More
Feb 14, 2017 09:30 HKT
全球技术公司的项目旨在培养创新精神 汇聚世界人才
科罗拉多百州年市 - Media OutReach - 2017年2月14日 - 艾睿电子(纽约证券交易所:ARW)发布了其年度社会责任报告和可持续性报告,扼要重述了2016年的慈善活动和环保举措。该全球技术公司颇具影响力的企业社会责任项目旨在通过引领今天的不断创新,帮助人们开拓更好的明天。  ...... More
Feb 14, 2017 09:30 HKT
全球技術公司的項目旨在培養創新精神 匯聚世界人才
科羅拉多百州年市 - Media OutReach - 2017年2月14日 - 艾睿電子(紐約證券交易所:ARW)發布了其年度社會責任報告和可持續性報告,扼要重述了2016年的慈善活動和環保舉措。該全球技術公司頗具影響力的企業社會責任項目旨在通過引领今天的不斷創新,幫助人們開拓更好的明天。  ...... More
Feb 10, 2017 10:30 HKT
Global tech company’s programs engage people around the world by nurturing the spirit of innovation
CENTENNIAL, Colo. - Media OutReach - 10 Feb 2017 - Arrow Electronics, Inc. (NYSE: ARW) released its annual Corporate Social Responsibility (CSR) and...... More
Dec 15, 2016 16:00 HKT
提供具有精确运动传感功能的集成模块
香港,中国 - Media OutReach - 2016年12月15日 -...... More
Dec 15, 2016 16:00 HKT
提供具有精確運動傳感功能的集成模塊
香港,中國 - Media OutReach - 2016年12月15日 -...... More
Dec 15, 2016 16:00 HKT
Providing Integrated Module with Precise Motion-Sensing Capabilities
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - December 15, 2016 - Arrow Electronics, Inc., (NYSE: ARW) announced it will offer an integrated intelligent motion-sensing...... More
Dec 07, 2016 10:00 HKT
CENTENNIAL, Colo. - Media OutReach - 7 December 2016 - Arrow Electronics, Inc. (NYSE:ARW) announced a new agreement with Vodafone, a global market leader...... More
Nov 10, 2016 10:00 HKT
香港,中国 - Media OutReach - 2016年11月10日 - 艾睿电子公司(NYSE: ARW)今天宣布,它在《国际电子商情》(ESM-China)年度分销商调查中连续第十六年荣膺"十大海外分销商"奖项。艾睿电子元器件业务亚太区总裁余敏宏  ...... More
Nov 10, 2016 10:00 HKT
香港,中國 - Media OutReach - 2016年11月10日 - 艾睿電子公司(NYSE: ARW)今天宣佈,它在《國際電子商情》(ESM-China)年度分銷商調查中連續第十六年榮膺「十大海外分銷商」獎項。艾睿電子元器件業務亞太區總裁余敏宏  ...... More
Nov 10, 2016 10:00 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - 10 November 2016 - Arrow Electronics, Inc., (NYSE: ARW) announced today that it has been named among the "Top 10 Overseas...... More
Oct 28, 2016 17:30 HKT
科罗拉多百州年市 - Media OutReach - 2016年10月28日 - 艾睿电子公司(NYSE:ARW)与三星电子公司合作推出新的SAMSUNG...... More
Oct 28, 2016 17:30 HKT
科羅拉多百州年市 - Media OutReach - 2016年10月28日 - 艾睿電子公司(NYSE:ARW)與三星電子公司合作推出新的SAMSUNG...... More
Oct 28, 2016 16:30 HKT
미국 콜로라도주 센티넬 - Media OutReach - 2016년 10월 28일 -...... More
Oct 28, 2016 11:30 HKT
CENTENNIAL, COLO. - Media OutReach - October 28, 2016 - Arrow Electronics, Inc. (NYSE: ARW) is collaborating with Samsung Electronics Co. Ltd. to bring the...... More
Sep 20, 2016 18:00 HKT
香港,中国 - Media OutReach - 2016年9月20日 - 一直致力提供产品与服务,以带领未来创新科技发展的全球科技企业艾睿电子公司(NYSE:ARW)今天宣布提供技术框架和指导,支持香港开发第一辆本地研发的概念电动车。新概念车通过香港科技园公司及Makerbay举办的EVTech...... More
Sep 20, 2016 18:00 HKT
香港,中國 - Media OutReach - 2016年9月20日 - 一直致力提供產品與服務,以帶領未來創新科技發展的全球科技企業艾睿電子公司(NYSE:ARW)今天宣佈提供技術框架和指導,支持香港開發第一輛本地研發的概念電動車。新概念車通過香港科技園公司及Makerbay舉辦的EVTech...... More
Sep 20, 2016 18:00 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - September 20, 2016 - Arrow Electronics, Inc., (NYSE: ARW) the global technology company providing products and services...... More
Aug 26, 2016 11:00 HKT
“艾睿认证”Indiegogo项目获得产品上市支持
科罗拉多百州年市和旧金山 - Media OutReach - 2016年8月26日...... More
Aug 26, 2016 11:00 HKT
“艾睿認證”Indiegogo項目獲得產品上市支持
科羅拉多​​百州年市和舊金山 - Media OutReach - 2016年8月26日 -...... More
Aug 26, 2016 11:00 HKT
“Arrow-Certified” Indiegogo campaigns receive go-to-market support
CENTENNIAL, COLO. AND SAN FRANCISCO - Media OutReach - August 26, 2016 - Arrow Electronics, Inc. (NYSE:ARW), the global technology company providing products...... More
Jul 14, 2016 13:00 HKT
سلسلة ندوات من نوع "التعلم أثناء تناول الغداء" (Lunch-And-Learn) متاحة لمزودي الحلول
دبي، الإمارات العربية...... More
Jul 12, 2016 13:00 HKT
A series of “lunch-and-learn” seminar sessions in Dubai open to solution providers
DUBAI, UAE - Media OutReach - 12 July 2016 - Arrow Electronics, Inc., (NYSE: ARW) announced that it now offers a range of portable network analysis and...... More
Jun 02, 2016 17:30 HKT
香港,中国 - Media OutReach - 2016年6月2日 - 艾睿电子公司(NYSE:ARW)在香港科学园的全新"艾睿电子技术应用工作间"(Arrow Open Lab)今天正式开幕。这是艾睿电子支持香港创新科技发展的另一重要里程碑。为庆祝全新工作间的正式启用,艾睿电子在香港科技园公司今天举办的...... More
Jun 02, 2016 17:30 HKT
香港,中國 -  Media OutReach - 2016年6月2日 - 艾睿電子公司(NYSE:ARW)在香港科學園的全新「艾睿電子技術應用工作間」(Arrow Open...... More
Jun 02, 2016 17:30 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - June 2, 2016 - Arrow Electronics, Inc., (NYSE: ARW) today opened the Arrow Open Lab at Hong Kong Science Park, signifying...... More
Apr 07, 2016 09:00 HKT
Solutions integrating intelligent control and sensing capabilities and robust connectivity for simplifying IoT deployment
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - 7 APRIL, 2016 - Arrow Electronics, Inc., (NYSE: ARW) announced that it will exhibit IoT solutions at Connect Expo held...... More
Mar 11, 2016 11:00 HKT
香港,中国 - Media OutReach - 2016年3月11日 - 全球科技公司艾睿电子公司(NYSE:ARW)在今年的Verizon IndyCar系列赛中赞助由James Hinchcliffe驾驶的施密特-彼得森车队(Schmidt Peterson...... More
Mar 11, 2016 11:00 HKT
香港,中國 - Media OutReach - 2016年3月11日 - 全球科技公司艾睿電子公司(NYSE:ARW)在今年的Verizon IndyCar系列賽中贊助由James Hinchcliffe駕駛的施密特-彼得森車隊(Schmidt Peterson...... More
Mar 11, 2016 11:00 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - March 11, 2016 - Global technology company Arrow Electronics, Inc. (NYSE: ARW) is sponsoring the Schmidt Peterson...... More
Mar 01, 2016 11:00 HKT
香港,中国 - Media OutReach - 2016年3月1日 -...... More
Mar 01, 2016 11:00 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - March 1, 2016 - Converge, an Arrow company, announced the launch of simplified Chinese website. Converge specializes in a...... More
Feb 25, 2016 15:00 HKT
애로우, 소속 업계에서 다시 1위를 차지
중국 홍콩 - Media OutReach - 2016년 2월 25일 - 애로우 일렉트로닉스(Arrow Electronics, Inc.)(NYSE: ARW)가 16년 연속으로 포춘지가 선정한 '세계에서 가장 존경 받는 기업'으로 선정되었다고 발표했다. 애로우는 업계의 임원들,...... More
Feb 24, 2016 13:30 HKT
艾睿再次高居同类企业之首
香港,中国 - Media OutReach - 2016年2月24日 -...... More
Feb 24, 2016 13:30 HKT
艾睿再次高居同類企業之首
香港,中國 - Media OutReach - 2016年2月24日 -...... More
Feb 24, 2016 13:30 HKT
Arrow Again Takes Top Position in Its Category
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - 24 February 2016 - Arrow Electronics, Inc., (NYSE:ARW) announced that it has been named Fortune magazine's...... More
Nov 04, 2015 11:00 HKT
香港,中国 - Media OutReach - 2015年11月4日 - 艾睿电子公司(NYSE:ARW)今天宣布在亚太区将举办首个「Internet of Things (IoT)...... More
Nov 04, 2015 11:00 HKT
香港,中國 - Media OutReach - 2015年11月4日 - 艾睿電子公司(NYSE:ARW)今天宣佈在亞太區將舉辦首個「Internet of Things (IoT)...... More
Nov 04, 2015 11:00 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - November 4, 2015 - Arrow Electronics, Inc., (NYSE: ARW) announced its Internet of Things (IoT) Immersions event that...... More
Oct 02, 2015 11:00 HKT
잠재적인 자재 공급 위험과 위협으로부터 안전장치 제공
SEOUL, SOUTH KOREA - Media OutReach - Oct 2, 2015 - Converge, Arrow company는오래된 자재, 리드타임 불안정,가짜 제품 그리고 과잉재고를 포함하는  자재에 대한 공급 위험과 부족으로 부터 제조  회사들을...... More
Oct 02, 2015 11:00 HKT
Providing protection against potential component supply risks and threats
SEOUL, SOUTH KOREA - Media OutReach - Oct 2, 2015 - Converge, an Arrow company, announced it will offer a diverse suite of supply chain solutions and...... More
Jul 13, 2015 11:30 HKT
香港,中国 - Media OutReach - 2015年7月13日 - 艾睿电子公司(NYSE:ARW)今天宣布,公司荣获了2015年度HR Asia新加坡最佳雇主(HR Asia Best Companies to Work for in...... More
Jul 13, 2015 11:30 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - July 13, 2015 - Arrow Electronics, Inc., (NYSE: ARW) has been named one of the HR Asia Best Companies to Work for in...... More
Jun 24, 2015 15:00 HKT
由艾睿构建的开发板,针对創客和社区开发者
香港,中国 - Media OutReach - 2015年6月24日 - 艾睿电子公司(NYSE:ARW)宣布推出DragonBoard™ 410c,它是基于Qualcomm®骁龙™410处理器的低成本开发板设计。骁龙410处理器是Qualcomm Incorporated...... More
Jun 24, 2015 15:00 HKT
由艾睿構建的開發板,針對創客和社區開發者
香港,中國 - Media OutReach - 2015年6月24日 - 艾睿電子公司(NYSE:ARW)宣佈推出DragonBoard™ 410c,它是基於Qualcomm®驍龍™410處理器的低成本開發板設計。驍龍410處理器是Qualcomm Incorporated的子公司Qualcomm...... More
Jun 24, 2015 15:00 HKT
Arrow-built board for makers and community developers
CENTENNIAL, Colo. - Media OutReach - June 24, 2015 - (EON: Enhanced Online News) Arrow Electronics, Inc. today (June 19, 2015) announced the availability of...... More
May 29, 2015 15:00 HKT
香港,中国 -- Media OutReach -- 2015年5月29日 - 艾睿电子公司(Arrow Electronics, Inc,NYSE:ARW)宣布,它在中国大陆电子行业领先杂志和网站之一《国际电子商情》 (Electronics Supply &...... More
May 29, 2015 15:00 HKT
香港,中國 - Media OutReach - 2015年5月29日 - 艾睿電子公司(Arrow Electronics, Inc,NYSE:ARW)宣佈,它在中國大陸電子行業領先雜誌和網站之一《國際電子商情》 (Electronics Supply &...... More
May 29, 2015 15:00 HKT
HONG KONG, CHINA - Media OutReach - 29 May 2015 - Arrow Electronics, Inc., (NYSE: ARW) announced today that it has been named among the "Top 10 Overseas...... More
Apr 23, 2015 10:00 HKT
전 인디카 선수 샘 슈미트, 사지마비 환자 위해 개조된 반자동 차량으로 도로코스 레이스트랙 주행
캘리포니아 롱비치 / 서울 - Media OutReach - 2015년 4월 23일 - 전 인디 카(IndyCar) 선수로 현재 버라이존 인디카 시리즈(Verizon IndyCar Series) 팀 구단주인 샘 슈미트(Sam Schmidt)가 20일(현지시간) 개조된...... More
Apr 21, 2015 15:30 HKT
前印地賽車車手山姆•施密特(Sam Schmidt)在公路路線賽道上駕駛為四肢癱患者改裝的半自主賽車
美國加利福尼亞州長灘 - Media OutReach - 2015年4月21日 - 前印地賽車車手、目前為威瑞森印地系列車賽(Verizon IndyCar)車隊負責人山姆*施密特今天在長灘大獎賽公路路線賽道上駕駛了改裝的跑車。這是他自從2000年在賽車事故中癱瘓以來第一次在公路賽道上開車。...... More
Apr 21, 2015 15:30 HKT
前印地赛车车手山姆•施密特(Sam Schmidt)在公路路线赛道上驾驶为四肢瘫患者改装的半自主赛车
美国加利福尼亚州长滩 - Media OutReach - 2015年4月21日 - 前印地赛车车手、目前为威瑞森印地系列车赛(Verizon IndyCar)车队负责人山姆*施密特今天在长滩大奖赛公路路线赛道上驾驶了改装的跑车。这是他自从2000年在赛车事故中瘫痪以来第一次在公路赛道上开车。...... More
Apr 21, 2015 15:30 HKT
Former IndyCar Driver Sam Schmidt Drives on Road Course Race Track in Semi-Autonomous Motorcar Modified for Individuals with Quadriplegia
LONG BEACH, CALIF - Media OutReach - 21 Apr, 2015 - Former IndyCar driver and current Verizon IndyCar Series Team owner, Sam Schmidt today drove a modified...... More