SOURCE: Avaya
10th August 2017

Avaya ประกาศเกี่ยวกับข้อตกลงการสนับสนุนแผนปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ

อวาย่ายื่นแผนการปรับโครงสร้างฉบับแก้ไขและการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ ตั้งเป้าในการออกจากสถานะขอฟื้นฟูกิจการตามบทที่ 11 (Chapter 11) ภายในฤดูใบไม้ร่วงปี 2017

 

นิวยอร์ก, NY - Media OutReach - 10 สิงหาคม 2017 - วันนี้ Avaya ประกาศว่าบริษัทได้ทำข้อตกลงการสนับสนุนแผน (a Plan Support Agreement "PSA") กับเจ้าหนี้ที่คิดเป็นสัดส่วนกว่า 50% ของหนี้ลำดับที่หนึ่ง รวมทั้งสมาชิกบางรายของ Ad Hoc Group of First Lien Creditors ("Ad Hoc First Lien Group") นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำข้อตกลงกับ U.S. Pension Benefit Guaranty Corporation ("PBGC") เพื่อยุติภาระผูกพันของบริษัทใน Avaya Pension Plan for Salaried Employees ("APPSE") และโอนภาระผูกพันเหล่านั้นให้แก่ PBGC โดยได้รับการสนับสนุนจาก Ad Hoc First Lien Group ทั้งนี้ Avaya ได้ยื่นแผนการปรับโครงสร้างฉบับแก้ไข ("แผนฉบับแก้ไข") และข้อความเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งมีเนื้อหาสัมพันธ์กับข้อกำหนดในข้อตกลงเหล่านี้ด้วย

 

ข้อตกลงการสนับสนุนแผน PSA เป็นผลมาจากการเจรจาระหว่าง Avaya กับสมาชิกของ Ad Hoc First Lien Group ฝ่ายเจ้าหนี้ (ตามคำจำกัดความใน PSA) ซึ่งลงนามใน PSA เป็นเจ้าของหนี้ชั้นแรกของ Avaya คิดเป็นสัดส่วนรวมกันกว่า 50% นอกเหนือจากข้อตกลงอื่น ๆ แล้ว บุคคลเหล่านี้ได้ตกลงว่าจะสนับสนุนการปรับโครงสร้างตามที่ระบุไว้แผนฉบับแก้ไข โดยลงคะแนนเสียงให้แก่แผนฉบับแก้ไขเมื่อได้รับการร้องขอตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับ PSA หรือธุรกรรมใด ๆ ในข้อตกลงฉบับดังกล่าว ดังนั้น หลังจากบริษัทได้รับการอนุมัติจากศาลเพื่อขอให้เจ้าหนี้ลงคะแนนเสียงและบริษัทได้รับคะแนนเสียงที่จำเป็นแล้ว แผนฉบับแก้ไขก็จะได้รับการยืนยัน ข้อตกลงที่สำคัญในแผนฉบับแก้ไข ได้แก่:

 

  • การลดหนี้ของ Avaya ลงกว่า 3 พันล้านเหรียญจากระดับก่อนยื่นแผน
  • การชำระและการโอนภาระผูกพันของ Avaya ภายใต้ APPSE ให้แก่ PBGC
  • Avaya จะยังคงสนับสนุนภาระผูกพันของตนภายใต้ Avaya Pension Plan ("APP") อย่างต่อเนื่อง
  • การเริ่มดำเนินการเพื่อให้ Avaya เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน เมื่อพ้นจากสถานะตามบทที่ 11 (Chapter 11)

 

"เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถทำข้อตกลงร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสำคัญอย่าง Ad Hoc First Lien Group และ PBGC ในเรื่องการปรับโครงสร้างของเรา" Kevin Kennedy ประธานและซีอีโอของ Avaya กล่าว "นี่เป็นก้าวสำคัญในกระบวนการตามบทที่ 11 และแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าของ Avaya ในการบรรลุเป้าหมายเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น นอกจากนี้ เราเชื่อว่าผลที่เกิดขึ้นจะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ของเรา และเมื่อมีแผนการปรับโครงสร้างที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้และรอการยืนยัน ตอนนี้ เรามีเส้นทางที่ชัดเจนและทำได้จริง เพื่อให้เราพ้นจากกระบวนการตามบทที่ 11 ในอนาคตอันใกล้"

 

Avaya จะยังคงขอความเห็นชอบและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่น ๆ ต่อไป และจะขอให้ศาลอนุมัติข้อความเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่และ PSA โดยมีกำหนดการพิจารณาของศาลในวันที่ 23 สิงหาคม 2017 นี้

 

หมายเหตุ เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ไม่ได้มีเจตนาจัดทำขึ้นเพื่อขอร้องให้ลงคะแนนเสียงสนับสนุนแผนฉบับแก้ไข และไม่มีส่วนใดในเอกสารที่ถือว่าหรือควรถือว่าเป็นการขอให้ลงคะแนนเสียงยอมรับแผนฉบับแก้ไขหรือแผนปรับโครงสร้างอื่นใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของประมวลกฎหมายการล้มละลายของสหรัฐอเมริกา มาตรา 1125 และ 1126 หรือกฎหมายอื่น ๆ บริษัทจะไม่ร้องขอให้บุคคลใดยอมรับแผนฉบับแก้ไขจนกว่าบุคคลดังกล่าวจะยื่นข้อความเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุข้อมูลไว้อย่างเพียงพอตามประมวลกฎหมายการล้มละลาย มาตรา 1125 ข้อกำหนดทั้งหมดของแผนฉบับแก้ไขและข้อความเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งคำให้การที่เกี่ยวข้อง ดูได้ทางออนไลน์ที่: https://cases.primeclerk.com/avaya.

 

Centerview Partners LLC และ Zolfo Cooper Management, LLC เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการปรับโครงสร้างของ Avaya และ Kirkland & Ellis LLP เป็นทนายความส่วนการปรับโครงสร้างของบริษัท

 

The Ad Hoc First Lien Group ว่าจ้างให้ Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP และ PJT Partners เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการเงิน ตามลำดับ

 

เกี่ยวกับ Avaya 
Avaya สนับสนุนงานด้านการเทคโนโลยีการสื่อสารที่สำคัญแบบเรียลไทม์สำหรับการดำเนินงานที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับโลกในปัจจุบัน ในฐานะผู้นำระดับโลกที่ให้บริการประสบการณ์ด้านการสื่อสารที่เหนือกว่า Avaya เสนอซอฟต์แวร์และบริการครบวงจรให้แก่ศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) และการสือสารแบบศูนย์รวม (Unified Communications) ทั้งในอาคารสถานที่ของลูกค้า ในระบบคลาวด์ หรือแบบผสมผสานกัน โลกดิจิทัลในปัจจุบันต้องการระบบสนับสนุนการสื่อสาที่เพียบพร้อม และแม่นยำ และคงไม่มีบริษัทไหนเหมาะสมไปกว่า Avaya อีกแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมได้ที่ www.avaya.com

 
Gallery

  •  

Highlighted Links
Related News