ฮ่องกง ประเทศจีน - Media OutReach - 31 พฤษภาคม 2560 - วันนี้ บริษัท Arrow Electronics จำกัด (ชื่อในตลาดหุ้นนิวยอร์ค: ARW) ประกาศความร่วมมือกับ AIRmaker ซึ่งเป็นบริษัทที่ช่วยเร่งให้เกิด Internet of Things (IoT) ของประเทศสิงคโปร์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจรายใหม่ให้สามารถบรรลุจุดประสงค์ทางธุรกิจได้ ในฐานะของที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี Arrow จะให้ความช่วยเหลือเพื่อให้โปรแกรม AIRmaker ของผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจรายใหม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตมากขึ้นในการเดินทางของผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้เกิดผลกระทบด้วยการเอาชนะความท้าทายทางเทคนิคและได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยี IoT ที่สำคัญ เพื่อเปลี่ยนจากการออกแบบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมสำหรับการผลิตแนวทางการดำเนินการ Arrow eVolve IoT

 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับการจัดให้เป็นแนวหน้าด้าน IoT โดยคาดการณ์ว่าจำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันนั้นจะเพิ่มขึ้นจาก 3.1 พันล้านเครื่อง เป็น 8.6 พันล้านเครื่องภายในปี 2563 จากข้อมูลของ IDC โอกาสทางการตลาดนี้มีมูลค่า 583 พันล้านเหรียญสหรัฐ การศึกษาโดย Telenor Group ที่ได้สำรวจผู้ที่ลุ่มหลงเทคโนโลยีในเอเชียพบว่ามากกว่า 1 ใน 3 (38%) มีแนวโน้มที่จะสร้างธุรกิจ IoT ใหม่ในปีนี้โดยถือว่าเป็นจำนวนที่สูงที่สุดมากกว่าแนวโน้มของธุรกิจใหม่ประเภทอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นโอกาสที่ธุรกิจของ Arrow และ AIRmaker จะเติบโตด้วยการเสนอพื้นที่ให้ผู้ทำธุรกิจ IoT รายใหม่ดำเนินการในเอเชียแปซิฟิก  

 

โดยหนึ่งในความร่วมมือนี้ Arrow จะจัดผู้เข้าร่วมโปรแกรมของ AIRmaker ทางออนไลน์และออฟไลน์ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ความเชี่ยวชาญในการออกแบบสู่การผลิต และให้ความช่วยเหลือเพื่อเอาชนะความท้าทายทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงความร่วมมือเครื่องมือทางอิเลกทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ และฐานข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่งในการอ้างอิงการออกแบบและข้อมูลส่วนประกอบในเว็บไซต์อีคอมเมิรซ์ของ Arrow นอกจากนั้น ผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจรายใหม่จะสามารถเข้าถึงคำแนะนำจากมืออาชีพของ Arrow และสามารถขอคำปรึกษาทางเทคนิคได้ตลอดวงจรการพัฒนาตั้งแต่การสร้างสูตร และแนวคิดการออกแบบที่ผ่านการรับรอง การหาแหล่งส่วนประกอบ การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว และทดสอบเพื่อรวมระบบ และการตรวจสอบก่อนการผลิตจริงได้

 

Kwai Seng Lee กรรมการผู้จัดการของ AIRmaker กล่าวว่า "เรามีความมั่นใจว่า ความร่วมมือของเรากับ Arrow จะเพิ่มมูลค่าให้กับกรอบการดำเนินธุรกิจและกระบวนการของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมของเรา โดย Arrow ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดเตรียมความสามารถด้าน IoT ที่ดีเยี่ยม และข้อเสนอที่จะช่วยแนะแนวทางให้ผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจลดข้อสับสนใน IoT และเร่งเส้นทางตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิตซึ่งเป็นความช่วยเหลือที่ผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ IoT รายใหม่ต้องการอย่างแท้จริง"

 

Aerspace ซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจรายใหม่ในประเทศสิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว แก้ไขปัญหาผู้ป่วยล้มในโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์ IoT ชนิดสวมใส่ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์ของ AIRmaker ในปีที่ผ่านมา Edwin Koh ผู้ร่วมก่อตั้ง Aerspace กล่าวว่า "ในฐานะของผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจรายใหม่ด้านเทคโนโลยี เราอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากในการที่ต้องเร่งรีบ หาแหล่งข้อมูล และเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ Arrow ให้ความช่วยเหลือพวกเราอย่างมากด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงของบริษัทและความรู้ด้านเทคนิค นับตั้งแต่การเลือกอุปกรณ์ไปจนถึงการเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับระบบ ความเชี่ยวชาญด้าน IoT ของ Arrow ทำให้เราสามารถเร่งระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อไปสู่ระยะพร้อมสำหรับการผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น"

 

Esmond Wong รองประธานตลาดซัพพลายเออร์เซมิคอนดัคเตอร์สำหรับธุรกิจส่วนประกอบของ Arrow ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า "สถานการณ์ของผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ IoT รายใหม่นั้นเกิดแรงผลักดันเป็นอย่างมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ Arrow ได้ทุ่มเทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เริ่มประกอบกิจการ IoT ในการกำจัดอุปสรรคที่สำคัญและเชื่อมต่อพวกเขาเข้ากับผู้เล่นรายต่างๆ ในระบบเพื่อช่วยแนะแนวให้พวกเขาตลอดเส้นทางของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม AIRmaker เป็นผู้นำมาซึ่งแสงสว่างและนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ IoT รายใหม่ และเรามั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะสามารถช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของการเร่งโปรแกรมของพวกเขาได้"


เนื่องจากเป็นเพียงบริษัทด้านเทคโนโลยีแห่งเดียวที่สามารถให้บริการทางออกวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ IoT ขั้นสูงแบบ sensor-to-sunset ได้ ดังนั้น Arrow จึงอยู่ในตำแหน่งที่พิเศษที่สามารถแนะนำผู้ผลิตรายใหญ่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และผู้เริ่มต้นธุรกิจและผู้ผลิตก็เช่นเดียวกันที่ได้ดำเนินในเส้นทางการผลิต IoT เป็นเวลาหลายปีที่ Arrow ได้ผลิตส่วนประกอบที่สำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้าน IoT รวมถึงเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กที่ใช้พลังงานต่ำ ระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย การสร้างเครือข่าย เกตเวย์ ระบบปฏิบัติการ การแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย ระบบจัดการแพลทฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้งานคลาวด์ และเครื่องมือสำหรับจัดการอุปกรณ์และการวิเคราะห์ข้อมูล


เกี่ยวกับ Arrow Electronics
Arrow Electronics เป็นบริษัทระดับโลกที่ผลิตสินค้า บริการ และจัดหาทางออกสำหรับผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับส่วนประกอบอิเลกทรอนิกส์และทางออกสำหรับระบบการใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท Arrow ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรในช่องทางการจัดหาสินค้าให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม ผู้ผลิตตามสัญญา และลูกค้าด้านการค้ามากกว่า 125,000 แห่งผ่านเครือข่ายทั่วโลกในมากกว่า 465 แห่ง ที่ให้บริการมากกว่า 90 ประเทศ กรุณาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.fiveyearsout.com


เกี่ยวกับ AIRmaker
AIRmaker
เป็นผู้เร่งซึ่งเน้นที่ IoT สำหรับผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจรายใหม่ด้านสุขภาพในยุคดิจิตอลและในเมืองที่ชาญฉลาด มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจรายใหม่ในระยะต่างๆ ของการพัฒนา นอกเหนือจากโปรแกรมที่มีโครงสร้างแล้ว AIRmaker ยังได้เพิ่มอำนาจของเครือข่ายและระบบที่สัมพันธ์กันของพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้ง ได้แก่ Ascendas-Singbridge, SGInnovate และ Runyang Group เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจรายใหม่ให้สามารถผลักดันการเติบโตทางธุรกิจได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่http://www.airmaker.sg/en/Talk to Media OutReach today

Let Media OutReach help you achieve your communication goals. Send an email to info@media-outreach.com or click below. You will receive a response within 24 hours.

Contact us now